Проект Сила за здраве

Полезни връзки

Портал за обществени консултации

Комисия по здравеопазването

Национален комитет по профилактика на СПИН и полово предавани болести

Изпълнителна агенция по лекарства (ИАЛ)

Изпълнителна агенция по трансплантации (ИАТ)

Изпълнителна агенция "Медицински одит" (ИАМО)

Център "Фонд за лечение на деца"

"Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс“ ЕАД

Национален център по трансфузионна хематология (НЦТХ)

Национален център по наркомании (НЦН)

Национален център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ)

Национална здравноосигурителна каса (НЗОК)

Български лекарски съюз (БЛС)

Български зъболекарски съюз (БЗС)

Омбудсман на Република България

Център "Фонд за асистирана репродукция”

Списък на признатите за представителни организации за защита правата на пациентите по смисъла на чл. 86Б, ал. 1 от Закона за здравето

Лечебни заведения

Служби по трудова медицина

Международни организации и институции

Европейски пациентски организации

Европейски парламент

Европейски здравен портал

Европейска комисия

Световна здравна организация

Европейски омбудсман

Изпълнителна агенция за здраве и потребители към Европейската комисия

MSD for mothers

2012 Сила за здраве. Проект на MSD - България.

Уеб дизайн от Desart Studio