Проект Сила за здраве

Артрит

Симптоми

Заболяването често започва бавно, обикновено само със слаба болка, скованост и умора.

Типично се проявява с признаци на възпаление – засегнатите стави са оточни, болезнени и сковани, особено рано сутрин или след продължително обездвижване. Леки движения могат да облекчат симптомите в ранните стадии на болестта. Тези симптоми позволяват да се разграничи ревматоидният артрит от други, невъзпалителни болести на ставите, често наричани остеоартрит или "артрит от износване". При артрит от невъзпалителна причина, признаците на възпаление и ранната сутрешна скованост са по-малко изразени, като сковаността типично продължава по-малко от 1 час, а движенията предизвикват болка. При РА ставите са често засегнати по изразено симетричен начин, като началните прояви могат да бъдат асиметрични. С течение на времето почти винаги се засягат множество стави (полиартрит), най-често малките стави на ръцете и ходилата и шийния отдел на гръбнака, но също и по-големи стави като раменната и колянната също могат да бъдат въвлечени. С напредването на патологичния процес, възпалителната активност води до разрушаване на ставните повърхности, което намалява диапазона на движенията и причинява деформации. 

Въпреки, че ревматоидният артрит засяга главно ставите, възпалителният процес може да  засегне и други органи и системи. Анемията е много честа и е свързана с възпалението. Други извънставни прояви се намират при около 15-25% от пациентите с ревматоиден артрит. 

Кожа

Ревматоидните възли са характерен белег на ревматоидния артрит. Представляват вид възпалителна реакция, която има сходни белези със ставното възпаление. Типичният ревматичен възел може да има размери от няколко милиметра до няколко сантиметра в диаметър и обикновено се намира над костни изпъкналости, като например лакътя, петата, ставите на пръстите, както и в области на повишено механично натоварване. Наличието на възли се свързва с положителен ревматоиден фарктор и тежък ерозивен артрит. Рядко възли могат да се развият във вътрешни органи.

Сърце и кръвоносни съдове

Пациентите с РА са по-податливи към развитие на атеросклероза и рисковете от миокарден инфаркт и инсулт при тях са значително повишени.

Изследвания и диагноза

  • изобразяващи изследвания;

Провежда се рентгенография на ръцете и стъпалата. При пациентите с ревматоиден артрит в ранните стадии на заболяването могат да липсват промени или да се открие оток на меките тъкани и намаляване на ставното пространство. С напредване на болестта се откриват структурни промени в ставите.  При болка или оток на други стави се провежда рентгенография на съответните стави.

  • други методи за изобразяване включват изследване с ултразвук и ядрено-магнитен резонанс. Изследването с ултразвук позволява РА да се диагностицира в ранните стадии на болестта, когато са засегнати главно ставните обвивки, като наличието на синовит е основен фактор, чрез който може да се прогнозира  бъдеща ставна увреда;
  • лабораторни изследвания

При клинично съмнение за РА е необходимо на да се направят имунологични изследвания, като изследване за наличие на ревматоиден фактор (RF, неспецифично антитяло). Липсата на RF не изключва ревматоиден артрит, като в този случай се обозначава като серонегативен. Такъв е РА в около 15% от случаите. През първата година от заболяването RF е по-вероятно да бъде негативен, като при някои индивиди с времето се позитивира. RF може да се намери и при други заболявания, като например синдром на Съогрен, хепатит С, хронични инфекции, както и при около 10% от здравото население, следователно тестът не е много специфичен. Поради тази ниска специфичност са разработени нови серологични тестове, които изследват наличието на така наречените "антитела към цикличния цитрулиниран пептид" или анти-CCP. Подобно на RF, те са положителни само при част от пациентите с РА (67%), но рядко са положителни, ако няма РА, което има дава много по-висока специфичност на изследването – около 95%. Както и при RF, има доказателства, че анти-CCP могат се позиитивират в много случаи още преди началото на клинично изявено зааболяване редица други кръвни изследвания обикновено се провеждат, за да се изключат други причини за артрит. Скорост на утаяване на еритроцитите (СУЕ), ниво С-реактивен  протеин, пълна кръвна картина, бъбречна функция и чернобробни ензими, както и други имунологични изследвания. 

Съпътстващи заболявания

Различни други болестни състояния могат да наподобяват РА и обикновено е необходимо да бъдат отграничени от него при поставяне на диагнозата.

  • подагра – обикновено засяга специфични стави – коляно, палец, пета и може да се докаже чрез изтегляне на ставна течност при съмнение. Зачервяване (при РА няма зачервяване на ставите), асиметрично разпределение на засегнатите стави, болка, която настъпва през нощта и остро начало;
  • остеоартрит – различава се чрез рентгенографията на засегнатите стави и лабораторните изследвания, възрастта (предимно по-възрастни пациенти), асиметрично засягане на ставите и болка, която се влошава при натоварване на ставата;
  • псориатичният артрит може много да наподобява РА, но наличието на нокътни и кожни промени служи за разграничаването им;
  • анкилозиращ спондилит (болест на Бехтерев) – засяга гръбначния стълб, но може да настъпи и симетрично засягане на малките стави.

Лечение

Лечението на ревматоидния артрит е продължително и включва приложение на лекраства, физиотерапия, упражнения, обучение, а в някои случаи и оперативно лечение. Целта на съвременното лечение е да се овладеят болката и ставното възпаление, да се подобри максимално ставната функция, да се предотвратят ставната деструкция и деформациите. Лечението зависи от много фактори като болестна активност, засегнатите стави, общото здравословно състояние, възраст, професия и др. и е най-успешно, когато има сътрудничество между лекаря, пациента и неговото семейство. Медикаментозното лечение включва различни групи лекарства. Обезболяващи (аналгетици) и противовъзпалителни лекарства, включително кортикостероиди, се използват за намаляване на болката и възпалението, докато болест-модифициращите противоревматични средства (БМПРС) са необходими, за да се спре или потисне подлежащия имунен процес и да се предотвратят дългосрочните увреди. През последните години групата на биологичните лекарства разшири терапевтичните възможности. Ранното, агресивно лечение на РА може да забави прогресията на ставното увреждане и да предотврати инвалидизацията.

2012 Сила за здраве. Проект на MSD - България.

Уеб дизайн от Desart Studio