Проект Сила за здраве

Безплодие

Разпространение на безплодието

В развитите страни безплодието засяга 3,5% до 16,7% от омъжените жени на възраст от 20 до 44 години, а в по-малко развитите - 6,9% до 9,3% от омъжените жени от същата възрастова група.
Повечето двойки в репродуктивна възраст, които желаят да имат дете, успяват да осъществят бременност. 85% от двойките, които правят опити за зачеване, достигат до бременност в рамките на 1 година. При 90% това се случва в рамките на 2 години. Следователно при 15% от двойките се наблюдава неспособност за достигане до бременност за период от 1 година, което ги определя като двойки с проблем безплодие.

Независимо от точното разпространение на проблема сред населението, за отделната двойка безплодието е свързано със значимо страдание и напрежение, което може да повлияе негативно на отношенията между двамата партньори. Броят на посещенията на "безплодни" двойки при лекарите се е утроил през последните 20 години във Великобритания.

Каква е ситуацията у нас?

В България повече от 270 000 двойки имат проблеми с репродуктивното здраве и се нуждаят от подкрепа, за да осъществята надеждата си за собствено дете.

Рискови фактори за безплодието

 • напредването на възрастта

При жените безплодието прогресивно нараства с повишаването на възрастта

 • между 25 и 29 години то възлиза на 5,5%
 • между 30 и 34 години е 9,4%
 • между 35 и 39 години нараства до 19.7%

При мъжете няма възраст, след която да е доказано, че не могат да имат деца, но особено след 50-годишна възраст, се наблюдава известно намаляване на фертилитетът

 • наднорменото тегло

Фертилитетът е понижен при жени с индекс на телесна маса (BMI) под 19 или над 29. Затлъстяването, определено чрез BMI ≥ 30 се свързва с понижен фертилитет и при двата пола и с повишени рискове от усложнения при евентуална бременност. Честотата на затлъстяването сред хората постоянно нараства през последните години и ефектите, които тази тенденция би имала по отношение на фертилитета, са все още неизвестни.

 • тютюнопушенето

Американското Дружество по Репродуктивна Медицина (ASRM) съобщава, че 13% от безплодието вероятно се дължи на тютюнопушене, което води до понижаване на фертилитета. При жените, тютюнопушенето може да доведе до по-ранно настъпване на менопаузата, а при мъжете – до влошаване на образуването на сперматозоиди.

Причини за безплодието


Безплодието често погрешно се възприема като проблем, засягащ само жените, но в действителност може да се дължи и на проблеми от страна на мъжете – т. нар. "мъжки фактор", както и на двамата партньори едновременно.

Според световната статистика причините за безплодието са резпределят, както следва:

 • поради проблеми от страна на мъжете – 15-30%
 • поради проблеми от страна на жените - нарушенията на овулацията (32%) и увреждания на маточнтие тръби (26%)
 • безплодието с необяснима причина варира между 8 % и 25 %.
 • при около 15% от двойките причините за безплодието се дължат на комбинация от фактори

Последствия от проблема безплодие

 • безплодието има личностни и социални последствия
 • отразява се неблагоприятно върху качеството на живот, като се асоциира със стрес, тревожност и депресия
 • безплодието има значими демографски и икономически ефекти

Репродуктивното лечение също може да причини допълнителен емоционален стрес, който често нараства с увеличаване на броя на неуспешните цикли на терапия. При около 15-20 % от двойките с безплодие, подложени на лечение, емоционалните нарушения са сериозни и налагат консултиране с психолог. Когато се оценява ефективността на различните терапевтични подходи, оценката често се фокусира върху клиничните резултати като нива на овулация, брой получени яйцеклетки, нива на текуща бременност и живи раждания. Важно обаче е да се оцени и състоянието на пациента, съображенията и предпочитанията за неговото лечение, както и вероятността психологическото натоварване, свързано с терапията, да повлияе успеха от нея и риска то да доведе до преждевременно прекъсване на лечението.

Изпитване, проведено в Холандия, показва, че стресът, свързан с лечението, е най-важната причина за отпадане на пациентите от терапия, отчетено при 28% от участвалите двойки. Докато в миналото протоколите за лечение на безплодието са били насочени главно към оптимизиране на ефикасността, сега те се фокусират върху намаляването на натоварването от лечението за пациента, при запазване на високи нива на ефикасност чрез използването на по-поносими за пациентите инжекционни медикаменти и нови протоколи като тези, които се определят като "меко" лечение.

Демографски и икономически последици от безплодието

Днешното демографско състояние на българското население е резултат от продължително действие на множество фактори и влияния. Повечето от тях са присъщите за всички развити страни:

 • намалена брачност и раждаемост
 • засилена урбанизация
 • прогресивно застаряване на населението

Въздействие върху демографското състояние оказват и специфичните за развиващите се страни и страните в преход фактори като:

 • увеличена смъртност
 • интензивна емиграция
 • нисък жизнен стандарт

Двудетният семеен модел, наложил се в съзнанието на българите, често не може да се осъществи, поради икономически и финансови причини.

Повечето от развитите държави изпитват икономически проблеми поради повишаващите се разходи за здравеопазване и демографските промени, дължащи се на намаления фертилитет сред населението и увеличаването на продължителността на живота. Застаряването на населението се очаква да доведе до увеличаване на разходите за здравеопазване, докато намаляването на раждаемостта в много страни ще доведе до намаляване на броя млади хора, навлизащи на пазара на труда. Тези факти поставят значителни предизвикателства пред съвременната икономика.

България не прави изключение от останалите страни в Западна и Централна Европа както по отношение на раждаемостта и смъртността, така и по отношение на процеса "остаряване на населението".

Преодоляване на проблема с безплодието

През последното десетилетие се наблюдава нарастване на търсенето на медицинска помощ по отношение на безплодието. Отбелязва се увеличен интерес към Асистираните Репродуктивни Технологии (АРТ), което се е дължи на множество фактори, но главно на два:

 • нарастващият брой двойки, които страдат от проблема безплодие поради отлагане на момента за сдобиване с дете
 • увеличаване на затлъстяването сред населението по света

Нарастването на броя на двойките с безплодие изостря проблема, свързан със застаряващото население в много от развитите страни, в които темповете на нарастване на популацията са твърде ниски, за да могат да поддържат икономиката на държавите в дългосрочен план.

Поради изострящият се проблем с намаляваща раждаемост, в редица държави, например Франция, Швеция и Италия, властите показват готовност за финансиране на лечението на безплодието с цел подпомагане на двойките в желанието и усилията им да имат деца. Различните модели показват, че увеличаването на достъпа до лечение на безплодието, може да повлиява демографията на населението и да оказва важна роля по отношение на демографската политика и мерките за решаване на проблема със застаряването на населението.

В България от април 2009 г. до момента успешно работи «Фонд за асистирана репродукция», чрез който държавата финансира до 3 опита ин витро, всеки от които е в рамките на 5000 лева.

Над 15 000 двойки досега са кандидатствали за държавно финансиране за процедурата, но семействата с репродуктивни проблеми са над 270 000. За отбелязване е , че т. нар. «мъжки фактор» сред причините за безплодието е нараснал на 30-40%. Около 25% от финансираните от фонда за ин витро процедури са дали начало на нов живот.

Само за 2012 г. са заделени 15 млн. лева за ин витро процедури. През 2010 г. по този метод са се родили 648 бебета, а за 2011 г. – те са с 50 повече.

Ориентиран към пациента подход

"Ориентиран към пациента подход" се наложи като понятие през последните години, когато в областта на лечение на безплодието, при жени включени в програми за асистирана репродукция се избира терапевтичен подход, който се асоциира с понижен риск от усложнения (хиперстимулационен синдром, многоплодна бременност), с по-кратка продължителност на лечението, с по-малък брой инжектирания на медикаменти (къс протокол с GnRH антагонист), водещо до намален стрес и натоварване за пациентите.

 • опростяване на лечението и понижаване на стреса за пациентите
 • по-кратки цикли на лечение
 • по-малък брой инжектирания общо за цикъла на лечение
 • по-малък брой инжектирания на ден
 • понижаване на честотата на отпадане на пациенти от лечението
 • по-висока честота на живите раждания
 • по-нисък риск от усложнения (хиперстимулационен синдром, многоплодна бременност)

2012 Сила за здраве. Проект на MSD - България.

Уеб дизайн от Desart Studio