Проект Сила за здраве

Новини


септ 26 2013

Биологичните средства са най-ефикасният лек за ревматoлогичните заболявания

Своевременното диагностициране и бързо и адекватно лечение имат изключително значение за предотвратяване или забавяне на тежките и необратими поражения, до които могат да доведат ревматологичните заболявания, коментира д-р Мадлен Николова от клиниката по ревматология УМБАЛ „Св. Иван Рилски" на единайсетата среща по проекта „Сила за здраве" на MSD България.

Пътят на пациента с ревматологично заболяване преминава през различни трудности, най-вече при подготовката на документацията за започване на лечението с биологични средства, неясноти около необходимите лабораторни и ренгенови изследвания, както и с изследванията, нужни за продължаване на терапията след 6-месечното първоначално прилагане. През последните години, акцентира д-р Мадлен Николова, в клиничната практика като най-добър метод за лечение на ревматологичните заболявания се наложиха нови високо ефективни медикаменти, наречени биологични средства.
Д-р Валентина Решкова от клиниката по ревматология към УМБАЛ „Св.Иван Рилски" представи съвременните решение за диагностика и лечение на псориатичен артит, тъй като това е едно от ревматологичните заболявания с голяма честота в световен мащаб. Според най-новите изследвания за патогенезата на псориазиса измененият имунен отговор е съществен за появата на възпаление в кожата, ставите и кръвоносните съдове. Касае се за имунна дисрегулация, която води до хронично възпаление и причинява органни нарушения и повишена заболеваемост и смъртност. Един от най-важните белези за имунна дисрегулация е активирането на възпалителни цитокини, като IL 12, IL 6 или TNF alpha, чиито въздействия водят до патологични изменения. Сред най-съвременните терапевтични подходи е лечението с голимумаб в дози 50 mg и 100 mg.
В клинични проучвания лечението с голимумаб значително е подобрило активния PsA и свързан с него псориазис на кожата и ноктите на седмица 24. Това е първият приложен подкожно анти-TNF агент , който показва ефикасност при свързани с PsA ентезит, дактилит и псориатична болест на ноктите.

Назад »

2012 Сила за здраве. Проект на MSD - България.

Уеб дизайн от Desart Studio