Проект Сила за здраве

Новини


септ 17 2014

Лечението на диабета в България се нуждае от цялостна промяна

Лечението на диабета в Европа напредва постоянно с 10 000 спасени живота всяка година - и въпреки това бързото подобрение е от основно значение, за да се справим с ръста на случаите на диабет, както показва новото изследване, проведено в ЕС 

(Виена, 17 септември 2014 г.) Лечението на диабета в Европа бележи напредък, както показва общоевропейското сравнение на профилактиката и лечението на това заболяване, представено днес по време на 50-ия Конгрес на Европейската асоциация за изследване на диабета (EASD) във Виена. От 2006 г. съчетанието на по-здравословен начин на живот, по-добро и по-широко обучение на пациентите, по-добре обучени лекари и подобрен достъп до лечение и уреди е намалило смъртността от диабет в Европа с 10 000 души годишно (плюс още по-сериозно намаляване на смъртността от свързани с диабета сърдечни заболявания). 

Но предвид на това, че във времето все повече хора ще бъдат диагностицирани с диабет, лечението на това заболяване трябва да стане още по-ефективно. Това е основното послание на Euro Diabetes Index 2014 (EDI) или Европейски индекс на диабета, публикуван днес от базираната в Швеция изследователска организация Health Consumer Powerhouse (HCP).  

-          България е на последно място сред 30 европейски държави, обяснява д-р Беатрис Кебола, ръководител на проект EDI. Тъжното е, че България е в дъното на почти всеки индекс за здравеопазване. С всяка изминала година става все по-очевидно, че българското здравеопазване трябва да се реформира, за да осигурява основни грижи за хората. Лечението на диабета се нуждае от пълна промяна, а сред 30-те сравнявани държави България отделя най-малко средства за диабетни грижи. България несъмнено е бедна страна според стандартите на ЕС, но все пак трябва да има място за приоритети.

 

За започване на необходимата основна промяна, д-р Кебола посочва препоръките на EDI за България:

 • Цялостна реформа на здравеопазването
 • Акцентиране върху профилактиката и лечението по отношение на диабетните грижи.
 • Национален диабетен регистър за подобряване на достъпа до данни за процедури и резултати
 • Осигуряване на по-широк универсален скрининг за гестационен диабет.
 • В държавата на плодовете и зеленчуците да се подобри консумирането на здравословна храна. 

Случаите на диабет нарастват 

Епидемията от диабет засяга тежко европейските граждани, като хората с диагноза „диабет” са над 32 милиона, а много повече са недиагностицираните случаи. Разходите за лечение в Европа през 2013 г. се оценяват на 160 милиарда евро и се очаква да растат, но управлението на болестта в повечето държави е слабо. Диабетът си остава основна причина за бъбречна недостатъчност, слепота, ампутация на крайници и сърдечни заболявания.

 

Независимо от тежестта на заболяването, повечето държави нямат установени най-добри практики за лечение. От 2008 г., когато се публикува първият Euro Diabetes Index, няма увеличение на броя на националните диабетни регистри. Все още повечето държави не могат да представят данни за процедури и резултати от лечението.

-      В търсене на най-добрите практики за диабетни грижи в Европа, трябва да се вземе пример от държавите начело на класацията като Швеция, Холандия и Дания, препоръчва д-р Арне Бьорнберф, ръководител на изследването HCP Index.  Но дори и при тях превенцията не е напълно успешна, което ни кара да се тревожим за бъдещето. 

-      Тези водещи държави имат стабилна база за скрининг, регистрация и проследяване на случаите на диабет, обяснява д-р Бьорнберг. Малко хора се пропускат и се излагат на риск от усложнения. Процедурите и резултатите са добре документирани, с надеждни данни. Изпълнението на горното не е много сложно, но изисква еднообразни, ежедневни усилия и сътрудничество, за да се реализира. Същевременно трудно можем да си представим как ще се справим с ръста на диабета без такава методология за най-добри практики! 

 

Необходимост от най-добри практики за диабет

Euro Diabetes Index за 2014 г. посочва стълбовете за възможните общоевропейски най-добри практики в превенцията и грижата за диабета:

 • Необходимо е да се обърне внимание на недостатъчната двигателна активност и неправилно хранене, тъй като те водят до затлъстяване - основен рисков фактор за диабет тип 2.
 • Национални диабетни регистри - към днешна дата такива има в не повече от 5 от 30-те сравнявани държави
 • Необходимо е да се подобри прозрачността и данните за диабета да станат по-достъпни за оценка и сравнение.
 • Систематичният скрининг сред високорисковите групи трябва да стане реалност, за да се откриват недиагностицираните случаи - днес в много държави такъв скрининг почти не съществува.
 • Лекарствата и различни уреди за самоконтрол трябва да се въведат в достатъчна степен.
 • Структурирано обучение за пациенти и техните роднини.
 • Редовни (поне на всеки две години) прегледи за усложнения, свързани със зрението, крайниците и бъбреците.
 • Лекарите, които лекуват диабет (включително общопрактикуващи лекари и медицински сестри) трябва да бъдат обучени да познават и възприемат нови технологии, да разширяват тяхното надлежно използване.

 

За индекса

Индексът - който е продължение на Euro Diabetes Index 2008 - обхваща следните области с помощта на 28 показателя: Превенция, Епидемиологични изследвания, Обхват и диапазон на услугите, Достъп до лечение/ грижа, Процедури и резултати.

Швеция е на първо място с 936 от максимум 1000 точки, следвана от Нидерландия (922), Дания (863) и Швейцария (799). България (473) е последна сред 30 държави (ЕС 28 плюс Норвегия и Швейцария).

 

Пълното представяне на индекса, с доклада, матрицата и отделните съобщения за медиите за 30-те държави, можете да разгледате безплатно на www.healthpowerhouse.com. Моля  да цитирате източника при използване на настоящия материал. EDI ще се представи също така на открит уебинар на 17 септември, 09:00 – 11:00 ч.

Проектът Euro Diabetes Index 2014 е получил безусловна финансова помощ от MSD.

За въпроси относно Индекса:

Арне Бьорнберг, мобилен телефон: +46 705848451, arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Беатрис Кебола, + 49 15223719856, beatriz.cebolla@healthpowerhouse.com

За повече информация относно Euro Diabetes Index 2014 г, провеждането на уебинара и Health Consumer Powerhouse, моля посетете Health Consumer Powerhouse website или се свържете с нас на имейл: info @healthpowerhouse.com. Можете също така да ни последвате във Facebook и Twitter: @HCPhealthindex

 

© HCP Ltd. 2014

Назад »

2012 Сила за здраве. Проект на MSD - България.

Уеб дизайн от Desart Studio