Проект Сила за здраве

Новини


февр 21 2012

От 8 европейски държави българите са с най-ограничена здравна грамотност

Това сочат резултатите от „Европейското изследване на здравната грамотност на гражданите", по инициатива на Европейската комисия. България участва в него заедно с още 7 страни – Австрия, Германия, Гърция, Ирландия, Нидерландия, Полша и Испания.

Това е първият проект с подобни мащаби, който цели да определи грамотността на европейското население по отношение на лечението, профилактиката и промоцията на здравето.
За България изследването е проведено от Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София. Представителната извадка включва 1002 лица от 28-те области на страната сред население на възраст 15 и повече навършени години.
Данните показват, че сред 61.4% от анкетираните българи здравната грамотност е ограничена. За сравнение: в Холандия тя е 27,31%, Ирландия – 38,76%, Полша - 41,27%, Гърция – 44,26%, Германия – 45,91%, Австрия – 54,85, Испания – 57,13%.
Няколко са основните изводи от проучването за България:
• най-образованите лица живеят в най-големите градове на страната
• хората във възрастовата група 55 и повече години близо 2 пъти по-трудно разбират какво им казва лекарят, в сравнение с по-младите на възраст между 15 и 24 г.
• високият социален статус и образование кореспондират с високата здравна грамотност при 71% от изследваните случаи
Ниската здравна грамотност има висока икономическа цена. В Европа все още липсват конкретни данни, но в САЩ тя се изчислява на стойност между 106 и 236 млрд. долара. Хората с недостатъчна здравна грамотност по-често посещават лекар и влизат в болница, допускат грешки в приема на медикаменти, затрудняват предписаното им лечение и крият потенциален риск за собственото си здраве.
Особено за България, повишаването на здравната грамотност е неизползван до момента ресурс. Наред с чисто икономическото си измерение, тя би подобрила резултата от медицинското обслужване, както и здравния статус на бългаските граждани.
Като партньор на Проекта за европейска здравна грамотност, фармацевтичната компания МСД – България обяви старта на кампанията „Сила за здраве", която има за цел да информира хората за профилактиката на социално-значими заболявания.

Назад »

2012 Сила за здраве. Проект на MSD - България.

Уеб дизайн от Desart Studio